Home

Vitajte na stránkach našej advokátskej a známkovej kancelárie. Dovoľte, aby som Vám predstavila našu činnosť.

Kvalifikovaným a profesionálnym prístupom poskytujeme kvalitné a účinné právne služby pre fyzické a právnické osoby a riešime problémy klientov k ich spokojnosti.

Ponúkame právne poradenstvo v oblastiach slovenského práva, českého práva a právne služby v oblastiach medzinárodného práva súkromného.Profil

Advokátska kancelária poskytuje právne služby od roku 2002. Poskytujeme profesionálne a seriózne služby založené na odborných vedomostiach a skúsenostiach a to nielen v slovenskom, ale aj v českom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku.

Právne poradenstvo je poskytované vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy. Svojim klientom poskytujeme komplexný právny servis od prvého úkonu až po úplnú realizáciu zadania klienta. Aby boli v čo najširšej miere a vo všetkých súvislostiach chránené záujmy a práva klienta spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami v zahraničí, s exekútormi, daňovými poradcami, účtovníkom a audítorom. Advokátska kancelária je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Regionálnej komory Trenčín a Izraelskej obchodnej komory.Law and trademark office

Our attorney's office provides legal services and legal consultancy, in particular in the field of commercial, civil, labour, administrative, construction law, law of conflicts, copyright law, as well as family law.

We provide our services to Slovak, as well as to foreign, corporate entities, to businesses, and also to Slovak and foreign natural persons.

Law and trademark office cooperates from the reason of the rapid enforcement judicial decisions with bum-bailiffs further with bankrupt cytrustees, notaries and patent representatives, provides professionel and personel services to home and foreign clientele, to dispose with the broad offer of legal services, above all in the branch of the commercial and civil law, a protection of the economic competition, paper securities, intellectual property law, tax law, administrative law, labour law, advertisement and litigations from these relations. We provide legal services in several offices within the Slovak Republic, Czech republic, Germany, Austria, Poland.

We are ready to provide you with professional and reliable services based on the professional knowledge of our office employees, not only in Slovak, but also in English, German, Polnish.die Rechtsanwaltskanzlei

Unsere Anwaltskanzlei befasst sich mit der Erbringung von juristischen Dienstleistungen und Rechtsberatung vor allem auf dem Gebiet des Handelsrechts, des bürgerlichen Rechts, des Arbeits-, Verwaltungs- und Baurechts, des internationalen Privatrechts, des Urheber- sowie des Familienrechts.

Zu unseren primären Zielen zählt die Zufriedenheit des Kunden bei der Rechtsvertretung und Rechtsberatung.

Wir beraten und vertreten slowakische sowie ausländische juristische Personen, Unternehmen, aber auch slowakische und ausländische Privatpersonen.

Unsere juristische Dienstleistungen werden in mehreren Büros in der Slowakischen Republik, Tschechien, Deutschland, Österreich und Polen erbracht.

Wir sind bereit, Ihnen professionelle und seriöse, auf den Fachkenntnissen der Mitarbeiter unserer Anwaltskanzlei gegründete Dienstleistungen nicht nur auf slowakisch sondern auch in der englischen, deutschen und russischen Sprache anzubieten