Členstvo

Advokátka JUDr. Miroslava Čapková
  • člen Slovenskej advokátskej komory

  • oprávnenie k zastupovaniu pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky