Kontakt

Advokátska a známková kancelária
JUDr. Miroslava Čapková
advokát


Slovenská republika:
Sídlo:
Námestie Svätej Anny 20/A
911 01 Trenčín
Tel: +421 32 6521200
Fax: +421 32 6520273
Mobil (T-mobile): 0903 542623
e-mail: capkova@advk.sk