ONLINE Poradňa

ONLINE Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Čapková ponúka novú formu poskytovania právnych služieb svojim klientom. Poskytovaním právnych služieb ONLINE Vám umožníme riešenie Vášho právneho problému v pohodlí a v dobe, ktorá Vám vyhovuje najviac.

V nižšie uvedenom formulári napíšete do políčka „Predmet“ podstatu Vášho problému a odošlete nám ho. Nemusíte vyplňať políčko „Meno a Priezvisko / Obchodné meno spoločnosti“ – akceptujeme aj takéto podnety.

Políčko „E-mail“ je však povinné, bez zadania vašej e-mailovej adresy totiž nebudeme mať kam zaslať odpoveď.

Výhodou poskytovania on–line služieb je v prvom rade rýchlosť – odpovieme v priebehu 24 hodín. V tejto lehote Vám oznámime predpokladanú cenu za riešenie, prípadne ďalší možný postup vo Vašom prípade.

Ak po zaslanej kalkulácii budete s cenou súhlasiť, danú sumu uhraďte prevodom na účet alebo vkladom na účet. Číslo nášho účtu je 2628800061/1100 Tatra Banka, a.s. pobočka Trenčín.

Odpoveď Vám zašleme do dvoch pracovných dní od obdržania platby.

Meno a Priezvisko / Obchodné meno spoločnosti
Email (vyžadované)
Predmet (vyžadované)ONLINE Legal service

The Law office brings to its client’s new way of providing legal services. Providing legal services ONLINE allows us to solve your legal problems from the comfort of your home or office and at the time most convenient to you.

How to order ONLINE legal service:
 1. Fill out the form
 2. Fill in your e-mail address, briefly describe your legal problem or the legal service you seek for.
  Filling out the form is not binding.
 3. Agreement on conditions of legal service
 4. After sending out filled out form we will inform you with suggested solution of your problem and on legal charges.
  Once we agree on conditions and legal charges, order becomes binding.
 5. Payment of legal charges
 6. Before the legal service is provided it is important to pay agreed legal charges. Payments should be made to account number 2628800061/1100 in Tatra Banka, a.s.
  (SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK25 1100 0000 0026 2880 0061)
 7. Legal service
 8. After the payment for legal service is accepted, the legal service is provided and sent to your email within 2 days or any other time previously agreed.

Name / Company name
Email (required)
Message (required)ONLINE Rechtsberatung

Die Rechtsanwaltskanzlei bringt ihren Klienten eine neue Form der Rechtsberatung. Mittels ONLINE-Rechtsberatung ermöglichen wir Ihnen die Lösung Ihrer Rechtsprobleme direkt bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Büro in der Zeit, die Ihnen am besten passt.

ONLINE-Rechtsberatung – Vorgangsweise:
 1. Geben Sie
 2. Ihr e-Mail Kontakt an, beschreiben Sie kurz Ihr Rechtsproblem, bzw. geben Sie an in welchem Rechtsgebiet brauchen Sie die Rechtberatung.Füllen Sie Formular aus, verbinden Sie sich zur Zahlung nicht.
 3. Vereinbarung der Rechtsbedingungen
 4. Nachdem Sie Ihr Formular sendeten, wird auf Ihre e-Mail Adresse ein Lösungsvorschlag Ihres Rechtsproblems mit der Höhe der Rechtsanwaltsgebühren für die Rechtsberatung gesendet werden. Im Auftrag vereinbarte Bedingungen werden beiderseitig verbindlich.
 5. Die Zahlung
 6. Bevor die Rechtsberatung geleistet wird, ist es notwendig die vereinbarte Summe zu zahlen. Die Zahlung kann durch die Überweisung oder Einlegung auf die Kontonummer in Tatra Banka, a.s., Konto Nummer: 2628800061/1100 angewiesen werden.
  (SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK25 1100 0000 0026 2880 0061)
 7. Rechtsberatung
 8. Die Antwort wird nach der Zahlung innerhalb 2 Tagen bzw. im vereinbarten Termin an Sie gesendet.

  Name / Firmenname
  Email (erforderlich)
  Nachricht (erforderlich)